History

ปี พ.ศ. 2541-2550

หลังจากนพ.จรัสพล รินทระ สำเร็จการศึกษาด้านผิวหนัง ที่สถาบันโรคผิวหนัง ได้ทำการเปิดให้บริการคลินิกตรวจรักษาด้านผิวพรรณและความงาม ในชื่่อ “จรัสพลคลินิก” ณ ถนนพหลโยธิน ติดสถานีบีทีเอส สะพานควาย กทม.ซึ่งการบริการตรวจรักษาในช่วงแรกๆ ยังมีขอบเขตจำกัด โดยให้การรักษาเฉพาะเรื่่องสิวฝ้า และโรคผิวหนังทั่วไป แต่เมื่อวิวัฒนาการด้านความงามในต่างประเทศ ได้มีการพัฒนามากขึ้้น เรื่อยๆ เช่น มีการฉีดโบทอกซ์ การฉีดฟิลเลอร์ การทำเลเซอร์ชนิดต่างๆ ขณะท่ี่ในเมืองไทยยังขาดองค์ความรู้และผู้เชี่่ยวชาญด้านน้ี้โดยเฉพาะ เพราะแพทย์ผิวหนังในยุคนั้้น ยังมีให้บริการเฉพาะการรักษาโรคทางผิวหนังเท่านั้น ที่เรียกว่าสาขาวิทยา (Dermatologist) ทำให้นพ. จรัสพล รินทระ ต้องไปทำการศึกษาเพิ่่มเติมด้าน Anti-Aging Medicine โดยเฉพาะในหลักสูตร Aesthetic Medicine (Beauty Medicine) ทีประเทศสหรัฐอเมริกา จนได้ American Board of Aesthetic and Anti-Aging and Regenerative Medicine คนแรกของเอเชีย และได้รับรางวัลเหรียญทองในสาขานี้ นับเป็นคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลในปีการศึกษาน้ั้นหลังจากสำเร็จการศึกษา ได้นำองค์ความรู้ต่างๆ มาให้บริการ เป็นคลินิกแรกๆของเมืองไทย ด้วยบริการฉีดโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ก่อนในช่วงแรก ด้วยราคาท่ี่ไม่แพง แต่คุณภาพเป็นที่ประทับใจของคนไข้ จนทำให้ “จรัสพลคลินิก” มีช่ื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนคนไข้เพ่ิ่มมากขึ้้นก้าวกระโดดทำให้สถานที่ตั้งเดิมไม่สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

CLINICNEO @ ASOKE

ปีพ.ศ. 2551-2561

จึงได้ย้ายที่่ทำการมายที่อโศกและเปลี่ยนชื่่อเป็น “คลินิกนีโอ” ณ บริเวณถนนสุขุมวิทติดสถานีบีทีเอสอโศกตรง ห้างTerminal 21 “คลินิกนีโอ” ได้เพิ่มการให้บริการด้านความงามให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ชนิดต่างๆ ทุกชนิดที่มีในท้องตลาดขยายขอบเขตการรักษาในทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านผิวพรรณความงาม การปรับสัดส่วน การกำจัดขน การดูแลเส้นผม ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายที่เน้นด้านคุณภาพด้วยวิทยาการที่่ทันสมัย ราคาเป็นกันเอง

CLINICNEO @ UDOMSUK

ปีพ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาที่สุขุมวิทตอนปลายติดบีทีเอสอุดมสุข Exit3 ซึ่งเป็นอาคารของเราเองตรงข้ามศูนย์ฮอนด้าบางนา เป็นอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัย ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ท่านสามารถจะเดินทางมารับบริการ ได้ทั้ง รถยนต์ส่วนตัวมีที่จอดรถติดกับคลินิก คือห้าง The One Usomsuk เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTSมาลงที่สถานีอุดมสุข ลงบันไดก็เลี้ยวเข้าคลินิกเลย สถานที่โอ่โถง สะดวกสบาย พร้อมกับเปิดศูนย์ศัลยกรรมความงาม เพ่ื่อให้ “คลินิกนีโอ” ก้าวสู่คลินิกความงามสมบูรณ์แบบระดับเอเซียทั้งด้านเวชศาสตร์ความงาม เลเซอร์ที่ทันสมัย ศัลยกรรมความงาม ฝีมือระดับอาจารย์แพทย์ทุกท่าน ห้องประชุมสัมมนา และมีระบบ ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ได้ทันท่วงทีโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานของคลินิก ให้มีคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่สัมผัสได้ เราจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันเรายังไม่มีนโยบายในการขยายสาขา นอกจากจะทำให้ “คลินิกนีโอ” เป็นศูนย์ความงามชั้นนำของเอเซีย ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในราคาย่อมเยาว์