ลงทะเบียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เวบไซต์คลินิกนีโอ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านผิวพรรณ ความงาม เส้นผม ฯลฯ สำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น วารสารวิชาการทางการแพทย์ที่ผลิตขึ้นจากสถาบันแพทย์ต่างๆ เป็นต้น มิได้ต้องการชักชวนให้รับการรักษาจากทางเวบไซต์ หรือคลินิกบริการของเวบไซต์ หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งโดยตรง หากท่านไม่เห็นด้วยกับบทความใด มีข้อสงสัย หรืออยากทราบเรื่องใด โปรด mail มายัง [email protected]
ผู้ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของเวบไซต์คลินิกนีโอ จะต้องยอมรับ และปฏิบัติตาม ข้อกำหนดดังกล่าว

  1. สมาชิกเวบไซต์ มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับคนไข้ของคลินิกนีโอ และสามารถ log in เข้ามาสั่งสินค้าในราคาสมาชิก ลด 10 % ทันที
  2. ก่อนสั่งซื้อสินค้า แนะนำให้ Log in ทุกครั้ง เพื่อรับส่วนลด
  3. ข้อความต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ถูกจัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านการแพทย์แก่ผู้ที่มาชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยในการรักษาของแพทย์ ที่มีในผู้ป่วยแต่ละรายได้
  4.  ข้อความ เนื้อหา รูปภาพและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ถูกเขียนขึ้นตามหลักของวิชาการแพทย์ และผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เฉพาะในช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น ผู้อ่านจะต้องยอมรับว่าการวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในภายหลังอาจจะทำให้เกิดคำแนะนำใหม่ๆ ที่ต่างออกไปได้
  5. เวบไซต์คลินิกนีโอ มิใช่สถานที่ตรวจรักษาโรคหรือคลินิก จึงเป็นเพียงนำเสนอสาระ ความรู้ทางการแพทย์ และแขนงอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกกรณีได้ ทางทีมงานเวบไซต์จึงไม่ขอรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดผลเสียหรือผลกระทบตามมาจากการรักษาตามที่ผู้เขียนแนะนำ
  6. ในกรณีกระทู้ถาม-ตอบ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่สามารถควบคุม หรือรับผิดชอบต่อผลเสียหายอันเกิดจากการเขียนหรือการกล่าวอ้างทุกกรณี