Posted on

งานวิจัย : พักผ่อนนอนหลับแค่ไหน จึงไม่อ้วน

พฤติกรรมการนอนของสตรีมีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักหรือไม่ : ดร.สันเจย์ ปาเทล จากมหาวิทยาลัยเคส เวสเทิร์น รีเสิร์ฟ ในคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนของสตรีมีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักหรือไม่
โดยได้ทำการสุ่มตัวอย่างผู้หญิงจำนวนกว่า 70,000 คน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยด้านสุขภาพของสหรัฐฯ ในโครงการ ” Nurses Health Study” โดยนักวิจัยได้ติดตามเก็บข้อมูลน้ำหนัก และพฤติกรรมการนอนของผู้หญิงเหล่านี้นานถึง 16 ปี
ผลการวิจัย พบว่า
– ในผู้หญิงที่มีเวลานอนพักผ่อนคืนละ 5 ชั่วโมง หรือน้อยกว่านี้ จะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4 ปอนด์
– สตรีที่มีเวลานอนพักผ่อนมากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน และจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1.6 ปอนด์ในช่วง 10 ปีต่อมา
เหตุผลที่ผู้หญิงที่นอนน้อยแล้วจะอ้วนได้ง่าย เพราะการที่คนนอนน้อย จะทำให้ร่ายกายอ่อนเพลีย เกิดความเครียด จึงทำให้อยากทานอาหารมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็จะทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกกำลังกายน้อยลง นอกจากนี้ยังทำให้ฮอร์โมนตามธรรมชาติทีตอบสนองต่อความเครียดจากการนอนไม่พอ เปลี่ยนแปลง ทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานลดลง หรือทำให้พฤติกรรมการกินอาหารเปลี่ยนแปลงได้
ซึ่งกล่าวโดยสรุปพบว่า สตรีที่นอนน้อยกว่าวันละ 5 ชั่วโมง จะมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 32% และจะมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วน ( วัดจากค่าดัชนีมวลกาย BMI) ประมาณ 15 % ดังนั้นสาวๆ ทั้งหลาย รีบนอนแต่หัวค่ำกันเถอะ เพื่อสัดส่วนที่สวยงาม น่าหลงใหล