หวีเลเซอร์เย็น (Cool Laser Hair Treatment ) ลดผมร่วง สร้างผมใหม่ ให้ดกดำได้ ไม่ต้องเจ็บตัว

เส้นผม

3 สิงหาคม 2007


เลเซอร์เย็น คืออะไร

คือ เลเซอร์ชนิด Diode Laser ที่มีการปล่อยแสงเลเซอร์สีแดง ความยาวช่วงคลื่น ประมาณ 600 nm โดยพลังงานเลเซอร์จะออกมาจากซี่แปรงของหวี โดยใช้หลักการ Low Level Laser Therapy (LLLT) หรือ แสงเลเซอร์พลังงานต่ำ หรือเรียกว่า Cold beam ไปที่หนังศีรษะ โดยไปออกฤทธิ์กระตุ้นที่เซลล์เส้นผม
โดยพบว่าจะไปออกฤทธิ์ที่ Mitochondria ของเซลล์เส้นผมให้มีการสร้างพลังงาน ATP มากขึ้น จึงช่วยทำให้เกิดนำออกซิเจน มาเลี้ยงเส้นผมมากขึ้น จึงทำให้เส้นผมเพิ่มจำนวนมากขึ้น เส้นผมแข็งแรงขึ้น ขนาดโตขึ้น และมีความเงางามมากขึ้น

หวีเลเซอร์ รักษาเส้นผมบาง

Laser -comb ( Hairmax) จัดเป็นเครื่องมือเลเซอร์พลังงานต่ำ (Low Level Laser therapy) ชนิดแรกของโลก ที่นำมารักษาปัญหาเส้นผม โดยได้รับการรับรองจาก FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 และผ่าน อย. ของประเทศไทยแล้ว ว่าเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน และช่วยทำให้สุขภาพเส้นผมดีขึ้นได้ นอกจากนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารของ TIME ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2000 (Invention of the year) นอกจากนี้ Barbara walters ยังยกย่องให้เป็น Hot New Product และลงข่าวในรายการของ ABC,CBS,FOX และ NBC เผยแพร่ทั่วโลกด้วย
Lasercomb( Hairmax) เมื่อทำการฉายไปบนหนังศีรษะในพลังงานและระยะเวลาที่เหมาะสม พบว่าพลังงานแสงที่ปล่อยออกให้นอกจากจะช่วยเพิ่มพลังงานและนำออกซิเจนให้แก่เส้นผมแล้ว ยังสามารถ จะช่วยนำพาซึ่งสารอาหาร วิตามิน ยา (ที่รักษาเส้นผม) มาสู่เซลล์ผมได้มากขึ้น จังนิยมนำมาฉายแสงเลเซอร์ ก่อนการทำ Mesohair จะช่วยให้ได้ผลมากขึ้น

หลังจากหวีเลเซอร์ (Hairmax) ออกสู่ท้องตลาดได้ ไม่นาน ก็มีหวีเลเซอร์ยี่ห้ออื่นๆ ออกมาในตลาดมากมาย หลายยี่ห้อ แต่ไม่ได้รับการรับรองว่าได้ผลดี เหมือนกับ ของ Hairmax ต่อมาHairMax ได้มีการพัฒนาให้มีหลากหลายแบบมากขึ้น ทั้งแบบคาดผม สวมทิ้งไว้ และด้วยหลักการที่ บางที่ได้มีการพัฒนาแบบครอบทั้งศีรษะ ให้นั่งทำการฉายแสงเลเซอร์เย็น
มีการทดลองและงานวิจัยมากกว่า 3,500 ชิ้น ที่พบว่า หลักการดังกล่าวได้ผลดี โดยพบว่า 93% ของผู้รับบริการ พึงพอใจต่อผลการรักษา โดยพบว่า 45 % ของผู้ใช้ สังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 6 อาทิตย์ และพบว่า 45% พึงพอใจหลังการใช้ในอาทิตย์ที่ 6-12 และพบว่า 10% ของผู้ใช้ พึงพอใจหลังใช้แล้ว มากกว่า 12 อาทิตย์

การรักษาด้วยเลเซอร์เย็นอย่างเดียว

การรักษาด้วยเลเซอร์เย็นอย่างเดียว

Related