กำจัดขนถาวร ทุกจุด รักษาขนคุด ในบริเวณที่ไม่ต้องการ ด้วยเลเซอร์กำจัดขน Gentle YAG laser

VDO

8 กุมภาพันธ์ 2020


Related