“ร้อยไหมแล้วไม่ได้ผล หรือได้ผลก็อยู่ไม่นาน” สาเหตุจากอะไร ไหมมีกี่ชนิด เลือกแบบไหนใช่เลย

VDO

11 กุมภาพันธ์ 2020


Related