งานวิจัย Dementia : ผู้หญิงอ้วน เสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม! มากกว่าผู้ชายอ้วน

ลดน้ำหนัก

3 สิงหาคม 2005


โรคอ้วนนั้นนอกจากจะทำให้เราสูญเสียภาพลักษณ์ที่น่ามองแล้ว ยังพบว่ายังก่อให้เกิดอาการผิดปกติแก่ร่างกาย เช่น การปวดข้อต่างๆ ได้ง่าย การเคลื่อนไหวไม่กระฉับกระเฉง แถมยังทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย เช่น ภาวะเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ
งานวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ยังได้มีการค้นพบโรคอีกโรคที่มีผลมาจากความอ้วน นั่นคือ โรคสมองเสื่อม โดยนักวิจัยของอเมริกา ได้รายงานว่าผู้หญิงอ้วนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมมากถึง 74% ในขณะที่ผู้ชายที่อ้วนจะมีโอกาสเสี่ยงเพียงแค่ 39 % ( น้อยกว่าถึง 2 เท่า) ส่วนสาเหตุหรือกลไกที่ทำให้เกิด โรคสมองเสื่อมนั้น ยังต้องศึกษากันต่อไป

ส่วนการวิจัยในสวีเดนพบว่า การวัดขนาดรอบเอว ก็พบว่ามีส่วนสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ โดยได้ทำการวิจัยจากอาสาสมัคร 2,700 คน อายุระหว่าง 18-70 ปี ผลการศึกษาพบว่า ขนาดรอบเอวที่มากกว่า 36 นิ้ว จะเสี่ยงต่อการดื้อต่ออินซูลิน ( ที่ควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือด) มากกว่าขนาดรอบเอวที่น้อยกว่านี้

Related