IPL (Intense Pulse Light) คลื่นแสงกับความงาม ต่างกับเลเซอร์ความงามอย่างไร

เวชศาสตร์ความงาม

6 สิงหาคม 2005


IPL (Intense Pulse Light)คืออะไร

เครื่องมือที่ใช้รักษาปัญหาผิวพรรณ และความงาม โดยใช้คลื่นแสงที่เข้มข้นสูง ที่มีความยาวช่วงคลื่น ตั้งแต่ 515-1200 นาโนเมตร โดยการเปลี่ยนฟิลเตอร์ ให้เฉพาะบางช่วงคลื่น ถูกปล่อยออกมา แบบ High pass and low cut off หมายถึงว่า ถ้าใช้ฟิลเตอร์ 590 นาโนเมตร หมายถึงว่า ฟิลเตอร์นี้จะคัดกรองคลื่นแสงเฉพาะที่มากกว่า 590 นาโนเมตรให้ผ่านไปที่ผิวหนังได้ ส่วนที่มีช่วงคลื่นต่ำกว่านี้จะไม่สามารถผ่านไปได้
แสงช่วงคลื่นที่ต้องการนั้น แพทย์จะเลือกช่วงคลื่นที่นำมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะที่ต้องการรักษา  และตั้งพลังงานแสงและช่วงเวลาที่ปล่อยแสงให้พอเหมาะ  แสงจะถูกปล่อยออกมาเหมือนไฟแฟลชเป็นเวลา เศษส่วนพันวินาทีในแต่ละบริเวณที่ทำการรักษา
IPL กับเลเซอร์แตกต่างกันอย่างไร?
– IPL เป็นคลื่นแสง ที่ปล่อยพลังงานบางช่วงคลื่น ออกมา ซึ่งอาจจะมีหลายช่วงคลื่น ไม่จำเพาะเจาะจงเหมือนเลเซอร์ที่เป็นพลังงานช่วงคลื่นเดียว ดังนั้นผลการรักษาถ้าเทียบกับเลเซอร์ จึงด้อยกว่าเลเซอร์

IPL ใช้รักษาอะไร ได้ผลแค่ไหน

1. ความผิดปกติของเส้นเลือด ใช้ในการรักษาความผิดปกติของเส้นเลือดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงปานกลาง ที่มีเส้นผ่าศูนต์กลางไม่เกิน 1 มม. แต่ประสิทธิภาพก็ยังได้ผลดีสู้เลเซอร์วีบีมที่รักษาเส้นเลือดโดยเฉพาะไม่ได้
2. ความผิดปกติของเม็ดสี ซึ่งพบว่าได้ผลดีปานกลาง สำหรับเม็ดสีที่เข้มกว่าปกติ เช่น ฝ้าบางๆ หรือฝ้าชั้นหนังกำพร้า ( Epidermal melasma) กระ ( Freckle) จะจางลงได้ แต่ก็มักจะกลับมาเป็นใหม่ได้ไว ปานดำ(Becker’s nevus) แทบจะไม่ได้ผลสู้การรักษาด้วยเลเซอร์ กลุ่ม Nd-Yag laser หรือ Pulse dyne laser
3.การกำจัดขนกึ่งถาวร ถือว่า IPL เป็นเครื่องมือกำจัดขนได้เช่นกัน แต่ได้ผลไม่ดีนัก เมื่อเทียบกับเลเซอร์กำจัดขนโดยเฉพาะ
4. Photorejuvenation น่าจะเป็นข้อเดียวของ IPL ที่พอจะแข่งขันกับเลเซอร์ได้ เพราะช่วยเรื่องหน้าเกรียมแดด หน้าหมองคล้ำ ให้ขาวใสได้ สังเกตุได้ทันทีหลังทำ
5. รอยดำ โดยพบว่า IPL กับการรักษาแผลเป็นรอยดำ พอจะได้ผลบ้าง ถ้ารอยดำจางๆ ไม่ลึกมากนัก แต่ถ้ารอยแดงหรือรอยหลุม แทบจะได้ผลน้อยมาก

ปัจจุบัน IPL มีหลายชนิด หลายคุณภาพตามแต่ผู้ผลิต ราคาจึงแตกต่างกันมาก ดังนั้นก่อนรับการรักษาด้วย IPL ควรสอบถามถึงความมาตรฐานของผู้ผลิต และแหล่งที่มาของเครื่องมือนั้นๆให้ชัดเจนก่อนเสมอ เพื่อประสิทธิผลในการรักษา

Related