อยากรับประทานวิตามินเสริม ควรเลือกวิตามินรวมหรือวิตามินเดี่ยวหลายตัว อย่างไหน ดีกว่ากัน

สุขภาพ-งานวิจัย

8 สิงหาคม 2005


การเลือกสูตรวิตามินที่ดีที่สุดสำหรับคนเราทั่วไป ควรจะเป็นสูตรใด หรือ ควรเลือกวิตามินเดี่ยวๆ ที่มีขายทั่วไป หรือวิตามินรวม ลองดูข้อคิดเห็นเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจนะครับ

ข้อคิดเห็นบางแง่มุม ในการเลือกวิตามินรวมหรือวิตามินเดี่ยวๆหลายๆ ตัวในการบริโภคเสริม

  1. ร่างกายต้องการเกลือแร่และวิตามินมากมายหลายชนิดในแต่ละวัน เช่น วิตามินเอ บี ซี เค ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี ไอโอดีน ฯลฯ ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีเกลือแร่และวิตามินหลากหลายชนิดในเม็ดเดียวกัน ย่อมครอบคลุมได้มากกว่าและสะดวกกว่าการเลือกรับประทานวิตามินเดี่ยวๆ หลายๆ ตัว
  2. วิตามินเดี่ยวๆ มักจะมีปริมาณสูงกว่าที่ร่างกายต้องการมาก เมื่อรับประทานร่วมกันหลายๆ ตัว อาจทำให้ปริมาณสมดุลที่เหมาะสมแต่ละตัวเปลี่ยนแปลงได้เมื่อต้องทำงานร่วมกัน การเลือกวิตามินรวมที่มีสัดส่วนที่พอเหมาะจะทำให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันมากกว่า ยกเว้นในรายที่ขาดวิตามินใดวิตามินหนึ่งโดยเฉพาะ
  3. ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การซื้อวิตามินเดี่ยวหลายๆ ตัว เมื่อรวมมูลค่าแล้ว ย่อมเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการเลือกวิตามินรวมในเม็ดเดียว
  4. การรับประทานวิตามินรวมสูตรดีๆ เพียง 1 เม็ดต่อวัน ย่อมสะดวกว่าการรับประทานยาวันละหลายๆ เม็ด
  5. การรับประทานวิตามินรวมเสริมอยู่แล้ว สามารถเพิ่มบางตัวเป็นพิเศษได้ถ้าส่วนประกอบไม่เพียงพอ เช่น

– แคลเซี่ยม ปกติร่างกายต้องการวันละ 1,000 มก.ต่อวันถ้าบรรจุในวิตามินรวม อาจจะทำให้เม็ดใหญ่เกินไป ทำให้กลืนลำบาก จึงอาจเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งอย่าง
– วิตามินซี อาจเพิ่มได้วันละ 200-300 มก.ต่อวัน กรณีที่ร่างกายต้องการมากขึ้นใน ภาวะเครียด การเจ็บป่วย ขาดภูมิต้านทานโรค

จากข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ ลองใช้เป็นหลักพิจารณาเลือกวิตามินสำหรับบริโภคเสริมด้วยตนเองได้นะครับ

Related