วิตามินที่ได้จากสารสกัดธรรมชาติ ดีกว่าวิตามินจากการสังเคราะห์ทางเคมีหรือไม่ เลือกอย่างไร ให้เกิดประโยชน์

สุขภาพ-งานวิจัย

8 สิงหาคม 2005


ปัจจุบันกระแสความนิยมธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมาก ไม่ว่าในแง่ของการกลับไปรับประทานอาหารจากแหล่งธรรมชาติมากขึ้น เช่น การรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขัดขาว หรือแนวทางชีวจิตต่างๆ ทั้งนี้ก็ด้วยความเชื่อและหวังว่าจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเอง
แนวความคิดดังกล่าว ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือวิตามินที่ใช้ในการรับประทานบำรุงร่างกาย ทำให้มีข้อกังขา หรือข้อสงสัยกันว่า ‘ วิตามินที่ได้จากธรรมชาติดีกว่าวิตามินจากการสังเคราะห์หรือไม่?’

ก่อนจะตัดสินใจประโยคดังกล่าว ลองพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ ดังนี้

 1. วิตามินที่ได้จากธรรมชาติ หมายถึง วิตามินที่ได้จากการสกัดจากพืชหรือสัตว์ ส่วนวิตามินจากการสังเคราะห์ จะได้จากปฏิกริยาทางเคมี ส่วนข้อที่เป็นข้อเท็จจริง ก็คือ วิตามินที่ได้จากธรรมชาติเอง ก็ต้องผ่านขั้นตอนทางอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้สารเคมีร่วมด้วย
 2. ดังนั้นวิตามินที่ได้จากธรรมชาติ ถ้ามาจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจจะมีสารปนเปื้อนอืนๆ เจือปนได้ เช่น วิตามินที่มาจากพืชบางชนิด อาจจะมีฮอรโมนผสมหรือเจือปนมาด้วย ถ้าสกัดออกมาไม่บริสุทธิ์พอ อาจจะมีผลต่อเพศชายหรือเด็กได้
 3. การออกฤทธิ์ของวิตามิน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีเป็นสำคัญ ซึ่งทั้ง วิตามินที่ได้จากธรรมชาติ และวิตามินที่มาจากการสังเคราะห์ ชนิดเดียวกัน จึงมีสูตรโครงสร้างทางเคมีที่เหมือนกัน ผลที่ได้จึงไม่น่าแตกต่างกัน เช่น วิตามินซีซึ่งอาจจะผลิตออกมาได้ทั้งสองวิธี
 4. วิตามินที่ใช้กันในปัจจุบัน บางชนิดได้มาจากธรรมชาติทั้งหมด เช่น วิตามินดี บางชนิดได้มาจากสังเคราะห์เท่านั้น เช่น กรดแอสคอร์บิค หรือเกลือ ของกรดแอสคอร์บิคในวิตามินซี 1เม็ด
 5. วิตามินที่เป็นกลุ่มวิตามินรวมหลายๆ ชนิด และเกลือแร่ เช่น Z-bec,Centrum มักจะเกิดจากการผสมผสานกันทั้ง วิตามินที่ได้จากธรรมชาติและ วิตามินที่ได้จากการสังเคราะห์
 6. วิตามินที่ผลิตจากบริษัทหรือยี่ห้อเดียวกัน ต่างชนิดกัน อาจจะมีทั้งที่ได้จากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์

จากข้อเท็จจริงข้างต้น ดังนั้นการจะเลือกรับประทานวิตามินจากธรรมชาติหรือวิตามินจากการสังเคราะห์ จึงไม่น่าเป็นประเด็นสำคัญ สำหรับเราในการตัดสินใจในการเลือกบริโภค แต่ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณา ดังนี้

 1. เลือกผลิตภัณฑ์วิตามินที่มีสูตรเหมาะสมกับตนเอง
 2. มีปริมาณสารแต่ละชนิดไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยอ้างอิงจาก FDA ที่รับรองขนาดที่จะรับประทานเป็นมาตรฐาน
 3. ผลิตภัณฑ์มาจากบริษัทที่เชื่อถือได้ มีการดูดซึมได้ดี ไม่มีสารปนเปื้อนหรือตกค้าง
 4. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
 5. ระบุวันหมดอายุก่อนซื้อทุกครั้ง
 6. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานอาหารและยา
Natural Vitamin
Chemical Vtiamins

Related