L-Ornithine : กรดอะมิโน เพิ่มพลังงาน เสริมสร้างกล้ามเนื้อ กำจัดสารพิษที่ทำให้อ่อนล้า สำหรับนักกีฬา

สุขภาพ-งานวิจัย

8 สิงหาคม 2005


L-Ornithine เป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีน ที่นิยมนำมารับประทานเสริมในกลุ่มนักกีฬาที่ต้องออกกำลังกายอย่างหนัก
เพราะ นักกีฬาในหลายๆประเภท การจะเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ย่อมต้องอาศัยความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมในกีฬาแต่ละประเภท จึงได้มีอาหารเสริมหลากหลายชนิดที่นำมารับประทานเพิ่มจากคุณค่าของอาหารตามปกติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
L-Ornithine มีบทบาทต่อร่างกายดังนี้ 
1. เป็นสารตั้งต้นหรือสารหลักของร่างกายในการสร้างกรดอะมิโนตัวอื่นๆ ได้แก่
 1.1 Glutamic acid ช่วยสร้างสารสื่อประสาทและการทำงานของสมอง ช่วยกำจัดสารพิษพวกไนโตรเจนที่ทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้า หรือปวดเมื่อย และยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
1.2 Citrulline ช่วยกำจัดสารพิษพวกไนโตรเจน และกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย
1.3 Proline,Hydroxyproline สร้างคอลลาเจน โปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกอ่อน กระดูกและผิวหนัง
2. กำจัดของเสียที่เกิดจากการออกกำลังกาย โดยจับกับแอมโมเนียซึ่งเป็นของเสียจากปฏิกริยาการย่อยสลายโปรตีนในระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งถ้าร่างกาย กำจัดออกไม่ทัน อาจสะสมและเป็นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ เช่น สมอง ซึ่งพบว่าของเสียแอมโมเนียเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคสมองเสื่อม
3. L-Ornithine ในช่วยออกกำลังกาย จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร OKG (Ornithine-Alpha-Ketoglutamate) ซึ่งมีบทบาทดังนี้
3.1 ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่ง Growth hormone ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นให้เซลล์กล้ามเนื้อขยายขนาดขึ้น และแข็งแรงทนทานมากขึ้น
3.2 ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งอินซูลิน ซึ่งมีฤทธิ์ในการเพิ่มเมตาบอริซึมกลูโคสให้เป็นพลังงานกับกล้ามเนื้อ
3.3 ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างโปรตีน ทดแทนที่ถูกทำลาย
4. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากประโยชน์ดังกล่าวของ L-Ornithine ต่อนักกีฬา ทำให้หลายคนที่เกรงว่าจะได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และต้องการรับประทานเสริม แนะนำให้รับประทานขนาด 1,500-2,000 มก.ต่อวัน โดยแบ่งรับประทานเป็น 2 มื้อ เช้าและก่อนนอนทุกวัน แต่อย่างใดก็ตามก็ควรรับประทานโปรตีนเสริมร่วมด้วย เพื่อป้องกันการขาดกรดอะมิโนชนิดอื่นๆ

Related