งานวิจัย : ผ่าตัดปลูกผมด้วยเส้นผมคนอื่น ได้ผลหรือไม่ อย่างไร หรือเฉพาะเส้นผมเราเอง

สุขภาพ-งานวิจัย

6 สิงหาคม 2005


ในปัจจุบัน การรักษาปัญหาผมบาง ศีรษะล้านในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
1. การปลูกผมโดยไม่ผ่าตัด ใช้ยารับประทานและโลชั่นปลูกผม
2. การปลูกผมโดยการผ่าตัดย้ายรากผม ( Hair transplant) โดยการใช้เส้นผมของตนเอง แต่ถ้าเจ้าตัวจำนวนทั้งศีรษะก็บางมากๆอยู่แล้ว ยังจะแบ่งให้ไปปลูกที่อื่นๆ อีกหรือ นี่คือปัญหา

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Durham ในอังกฤษ ได้ทดลองตัดเอาหนังศีรษะของอาสาสมัครที่มีผมดกดำ นำไปแยกเอา Sheath ที่หุ้มรากผมออก แล้วนำมาปลูกลงบนท้องแขนของอาสาสมัครอีกผู้หนึ่ง ภายใน 5 สัปดาห์ ปรากฏว่ามีผมขึ้นบริเวณท้องแขนดังกล่าว โดยไม่มีปฏิกริยาต่อต้านเหมือนการเปลี่ยนอวัยวะเลย ขณะนี้กำลังติดตามว่า ผมที่งอกขึ้นมานั้นจะงอกงามเป็นปกติและงอกใหม่ได้เรื่อยๆ ในบริเวณอื่น เช่นที่หนังศีรษะหรือไม่

ถ้าการทดลองประสบผลสำเร็จ ในอนาคตอาจมีอาชีพใหม่เกิดขึ้น นั่นคือการขายเส้นผม แต่คงต้องเลือกเส้นผมที่มีลักษณะคล้ายเส้นผมของเรานะครับ ไม่งั้นคงตลกพิลึก ถ้าบนศีรษะของเรา เดี๋ยวผมเส้นตรงตรงนั้น เส้นผมผมหยิกตรงนี้

Related